Όροι Χρήσης (Terms Of Service)

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα στο https://garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο προστατεύονται από των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Άδεια Χρήσης

Δίδεται η άδεια για την προσωρινή προβολή του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στην τοποθεσία του garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Βάσει της άδειας αυτής δεν επιτρέπεται:

  • Να τροποποιήσετε ή αντιγράψετε το περιεχόμενο
  • Να χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  • Η προσπάθεια απομεταγλώττισης ή η αναστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα του garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info
  • Να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιόκτητα συμβολισμούς από τα υλικά
  • Να μεταφέρετε το περιεχόμενο σε άλλο πρόσωπο ή να «κατοπτρίζετε» το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε διακομιστή
  • Αυτή η άδεια αίρεται αυτομάτως εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info ανά πάσα στιγμή.

Κατά την προβολή σας από αυτά τα υλικά για την περάτωση ή τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε μεταφορτωμένο υλικό που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Αποποίηση Ευθυνών

Τα υλικά στην ιστοσελίδα του garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info παρέχονται «ως έχουν». Το garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info δεν παρέχει καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, το GreenCoffeeMaxExtract.com δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανόν αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτές τις ύλες ή σε οποιεσδήποτε περιοχές που συνδέονται με αυτό το site.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks)

Το garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται στο Internet site του web και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την υποστήριξη από το garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info του site. Χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας web γίνεται με την ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις Στους Όρους Χρήσης

Το garcinia-cambogia-extract-reviewsx.info μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύονται από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.